Skip to main content

Privacy Policy

Privacy Policy

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 4, 2016

JNTL Consumer Health (Vietnam) Co. Ltd. quan tâm về các vấn đề bảo mật và muốn bạn làm quen với cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin. Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thực hiện đối với thông tin mà chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập thông qua trang Web hoặc tài sản của Web (bao gồm, ví dụ, một trang Web hoặc ứng dụng di động) được chúng tôi vận hành và kiểm soát mà từ đó bạn đang truy cập Chính sách Bảo mật này (mỗi, “Trang web”). Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này.

 • THU THẬP THÔNG TIN
 • CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA
 • AN NINH
 • CÁC LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP
 • THỜI GIAN BẢO LƯU
 • SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
 • CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI
 • THÔNG TIN NHẠY CẢM
 • CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 • LIÊN HỆ

THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin Bạn Cung cấp
Một số phần của Trang web có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để bạn nhận được những lợi ích từ các tính năng cụ thể (chẳng hạn như đăng ký bản tin, thủ thuật/con trỏ, hoặc xử lý đơn hàng) hoặc để tham gia vào một hoạt động cụ thể (chẳng hạn như rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác). Bạn sẽ được thông báo những thông tin nào là cần thiết và những thông tin nào là tùy chọn. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà bạn cung cấp với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập được từ bạn, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, bao gồm ví dụ như lịch sử mua hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể kết hợp với thông tin chúng tôi nhận được về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các công ty, bộ phận, phụ huynh, công ty con, và các công ty trực thuộc khác của JNTL Consumer Health (Vietnam) Co. Ltd, các nguồn thông tin có sẵn công khai (bao gồm thông tin từ các hồ sơ truyền thông xã hội công khai có sẵn của bạn), và các bên thứ ba khác.

Thu Thập và Sử dụng Thông tin Thụ động
Khi bạn thao tác tại Trang web, một số thông tin có thể được thu thập thụ động (nghĩa là, được thu thập mà bạn không chủ động cung cấp thông tin), sử dụng các công nghệ khác nhau. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin thụ động theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:
     I. Thông qua trình duyệt của bạn:Một số thông tin được hầu hết các trình duyệt thu thập, chẳng hạn như địa chỉ Điều khiển Truy cập Đường truyền (Media Access Control hay MAC), loại máy tính (Windows hay Macintosh), độ phân giải màn hình, phiên bản hệ điều hành, và loại và phiên bản trình duyệt Internet. Chúng tôi có thể thu thập thông tin tương tự, chẳng hạn như loại thiết bị và số nhận dạng của bạn, nếu bạn truy cập vào Trang web thông qua một thiết bị di động.
     II. Sử dụng cookie:Cookie là những mẩu thông tin được lưu trữ trực tiếp trên máy tính bạn đang sử dụng. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin như loại trình duyệt, thời gian dành cho Trang web, các trang đã truy cập, và tùy chọn ngôn ngữ. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích an ninh, để tạo điều kiện chuyển hướng, hiển thị thông tin một cách hiệu quả hơn, và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng Trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để nhận biết máy tính hoặc thiết bị của bạn, giúp bạn sử dụng Trang web dễ dàng hơn, chẳng hạn như để ghi nhớ những gì có trong giỏ hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Trang web để liên tục cải thiện thiết kế và chức năng của trang, hiểu cách các cá nhân sử dụng nó, và để giúp chúng tôi giải quyết các câu hỏi liên quan đến trang web. Cookie còn cho phép chúng tôi chọn loại quảng cáo hoặc ưu đãi nào của chúng tôi có nhiều khả năng hấp dẫn bạn và hiển thị chúng trong khi bạn đang ở trên Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie trong quảng cáo trực tuyến để theo dõi phản ứng của người tiêu dùng với quảng cáo của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối chấp nhận các cookie bằng cách làm theo hướng dẫn của trình duyệt của bạn; Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận chúng, bạn có thể gặp một số bất tiện trong việc sử dụng Trang web của bạn. Bạn cũng có thể không nhận được quảng cáo hoặc các ưu đãi khác từ chúng tôi có liên quan đến lợi ích và nhu cầu của bạn. Để tìm hiểu thêm về cookie, vui lòng truy cập http: www.allaboutcookies.org

     III. Sử dụng Flash cookie:Việc chúng tôi sử dụng công nghệ Adobe Flash (bao gồm Flash Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) cho phép chúng tôi, trong số những điều khác, phục vụ bạn với thông tin phù hợp hơn, tạo điều kiện liên tục truy cập và sử dụng Trang web của bạn, và thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng Trang web của bạn. Nếu bạn không muốn Flash LSO được lưu trữ trên máy tính của bạn, bạn có thể điều chỉnh các thiết lập của Flash player để chặn lưu trữ Flash LSO bằng cách sử dụng các công cụ có trong《Bảng Thiết lập Lưu trữ Trang web》.Bạn cũng có thể kiểm soát Flash LSO bằng cách vào 《Bảng Thiết lập Lưu trữ Toàn cầu》 và làm theo hướng dẫn (có thể bao gồm các hướng dẫn giải thích, ví dụ, cách xóa Flash FLSO hiện tại (gọi tắt là “thông tin“ trên trang web Macromedia), cách ngăn chặn Flash LSO không được đặt trên máy tính của bạn mà không cần hỏi bạn, và (dành cho Flash Player 8 và sau này) cách chặn Flash LSO không được cung cấp bởi nhà khai thác trang mà bạn đang truy cập vào thời điểm đó). Xin lưu ý rằng thiết lập Flash Player để hạn chế hoặc giới hạn việc chấp nhận Flash LSO có thể làm giảm hoặc làm cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash, bao gồm, có khả năng, các ứng dụng Flash được sử dụng khi kết nối với Trang web hoặc nội dung trực tuyến của chúng tôi.
     IV. Sử dụng các thẻ pixel, đèn hiệu web, GIF rõ ràng, hoặc các công nghệ tương tự khác:Các công nghệ này có thể được sử dụng khi kết nối với một số Trang web và tin nhắn e-mail dạng HTML, trong số những thứ khác, theo dõi các hành động của người sử dụng Trang web và người nhận e-mail, đo lường thành công của chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, và biên soạn các thống kê về việc sử dụng Trang web và tỷ lệ đáp ứng.
     V. Hành vi quảng cáo trực tuyến:Việc sử dụng các thẻ pixel, đèn hiệu web, GIF rõ ràng, hoặc các công nghệ tương tự khác cho phép các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi thực hiện quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi khi bạn truy cập Trang web hoặc các trang web khác hoặc các thuộc tính web khắp mạng Internet. Các nhà cung cấp này có thể đặt thẻ pixel, đèn hiệu web, GIF rõ ràng, hoặc các công nghệ tương tự trên Trang web và các trang web khác hoặc các thuộc tính web, và cũng đặt hoặc nhận cookie của bên thứ ba khi bạn truy cập Trang web hoặc các trang web khác hoặc các thuộc tính web. Họ có thể sử dụng thông tin về các lần bạn truy cập vào Trang web và các trang web khác hoặc các thuộc tính web để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
     VI. Địa chỉ IP:Địa chỉ IP của bạn là một số được tự động gán cho máy tính mà bạn đang sử dụng bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn. Địa chỉ IP được tự động xác định và được nhập vào file log máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào một người dùng truy cập Trang web, cùng với thời gian truy cập và (các) trang đã được truy cập. Thu thập địa chỉ IP là thực hành tiêu chuẩn trên Internet và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web. Chúng tôi sử dụng các Địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng Trang web, giúp chẩn đoán các vấn đề máy chủ và quản lý Trang web.
     VII. Thông tin về Thiết bị:Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như số nhận dạng thiết bị duy nhất.

Cách Chúng tôi Sử dụng và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như đã mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin từ hoặc về bạn:

 • để trả lời các thắc mắc của bạn và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như để gửi cho bạn các tài liệu bạn yêu cầu hoặc các e-mail thông báo;
 • để gửi cho bạn các thông tin quan trọng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc liên quan đến Trang web, những thay đổi các điều khoản, điều kiện, và các chính sách của chúng tôi và/hoặc các thông tin quản trị khác; và
 • vì các mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, kiểm toán, phát triển sản phẩm mới, tăng cường trang web của chúng tôi, cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xác định xu hướng sử dụng Trang web, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web bằng cách trình bày các sản phẩm và ưu đãi phù hợp với bạn, và xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi cũng tiết lộ những thông tin thu thập được thông qua Trang web:

 • cho các đơn vị liên kết của chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Danh sách các đơn vị liên kết của chúng tôi có sẵn tại
  http://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx - nhấp vào liên kết để biết Biểu mẫu 10K, Phụ lục 21, dưới “SEC Filings”.
  JNTL Consumer Health (Vietnam) Co. Ltd. là bên chịu trách nhiệm quản lý các Thông tin Cá nhân được sử dụng chung;
 • cho các đối tác bên thứ ba của chúng tôi mà chúng tôi đề nghị xúc tiến hợp tác thương hiệu hoặc đồng tiếp thị;
 • cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cung cấp các dịch vụ như lưu trữ và kiểm duyệt trang web, lưu trữ ứng dụng di động, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, dịch vụ khách hàng, e-mail và các dịch vụ chuyển phát thư trực tiếp, xử lý thẻ tín dụng, các dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác, để giúp họ có thể cung cấp dịch vụ; và
 • cho một bên thứ ba trong trường hợp có bất kỳ việc tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao, hoặc sắp xếp khác của tất cả hoặc bất kỳ phần công việc kinh doanh, tài sản, hay chứng khoán của chúng tôi (bao gồm cả việc liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tương tự) .

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập được thông qua Trang web khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp: (a) khi có sự cho phép của luật áp dụng, bao gồm cả các luật bên ngoài đất nước cư trú của bạn; (b) để tuân thủ thủ tục pháp lý; (c) để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính quyền, bao gồm cả các cơ quan công quyền và chính quyền bên ngoài đất nước cư trú của bạn; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc các hoạt động của bất kỳ đơn vị liên kết của chúng tôi; (f) để bảo vệ các quyền, bảo mật, an toàn, hoặc tài sản của chúng tôi, và/hoặc của các đơn vị liên kết của chúng tôi, bạn, hay những người khác; và (g) để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể duy trì. Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ những thông tin thu thập được thông qua Trang web theo những cách khác, khi có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng và tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập được một cách thụ động như mô tả ở trên, theo phần “Thu Thập và Sử dụng Thụ động”, và cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ trường hợp chúng tôi buộc phải làm khác đi theo luật áp dụng (ví dụ, nếu chúng tôi được yêu cầu phải xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân). Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin không phải ở dạng định danh cá nhân cho bất kỳ mục đích nào. Nếu chúng tôi kết hợp thông tin không phải ở dạng định danh cá nhân với thông tin (chẳng hạn như kết hợp tên của bạn với vị trí địa lý của bạn), chúng tôi sẽ xử lý các thông tin kết hợp như thông tin cá nhân miễn là nó được kết hợp.

CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Chính sách Bảo mật này không đề cập, và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với, quyền riêng tư, thông tin, hoặc thông lệ khác của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bên thứ ba đang vận hành bất kỳ trang web hoặc thuộc tính web (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng) có sẵn thông qua Trang web này hay Trang web này có chứa một liên kết. Tính khả dụng của, hoặc bao gồm một liên kết đến, bất kỳ trang web như vậy hoặc thuộc tính trên Trang web không bao hàm việc chúng tôi hoặc các đơn vị liên kết của chúng tôi chứng thực nó.

AN TOÀN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, không có truyền dữ liệu qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể được bảo đảm là 100% an toàn. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ, nếu bạn cảm thấy rằng sự an toàn của bất kỳ tài khoản mà bạn có với chúng tôi đã bị xâm nhập), xin vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo phần LIÊN HỆ dưới đây.

CÁC LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP

Các lựa chọn của bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị Bạn có thể chọn không tham gia:

 • Nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi:Nếu áp dụng và bạn không còn muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi từ nay trở đi, bạn có thể chọn không tham gia nhận thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu rõ dưới đây trong phần LIÊN HỆ. Khi trả lời chúng tôi, vui lòng cung cấp tên của bạn, xác định (các) hình thức thông tin tiếp thị mà bạn không còn muốn nhận, và bao gồm (các) địa chỉ mà các thông tin được gửi đến. Ví dụ, nếu bạn không còn muốn nhận các email tiếp thị hoặc thư trực tiếp từ chúng tôi, hãy nói cho chúng tôi biết điều đó, và cung cấp tên và email hoặc địa chỉ bưu chính của bạn. Bạn cũng có thể chọn không tham gia nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách truy cập Trang web để cập nhật hồ sơ trực tuyến của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia nhận e-mail tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ thông báo như vậy.
 • Nhận lời nhắc nhở từ chúng tôi:Nếu áp dụng và bạn không còn muốn nhận những lời nhắc nhở y tế từ chúng tôi từ nay trở đi, bạn có thể chọn không tham gia nhận lời nhắc nhở bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu rõ dưới đây trong phần LIÊN HỆ. Khi phản hồi cho chúng tôi, vui lòng cung cấp tên của bạn và địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn nhận được lời nhắc nhở từ chúng tôi.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết và các đối tác bên thứ ba:Nếu áp dụng và bạn muốn chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn từ nay trở đi với các đơn vị liên kết và/hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị của họ, bạn có thể chọn không tham gia việc chia sẻ này bằng cách liên hệ như được nêu rõ dưới đây trong phần LIÊN HỆ. Khi trả lời chúng tôi, vui lòng nêu rõ rằng chúng tôi không nên chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết và/hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị của họ nữa, và bao gồm tên và địa chỉ email của bạn.
  Chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện theo yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất một cách hợp lý. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không tham gia như mô tả ở trên, chúng tôi sẽ không thể xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của các đơn vị liên kết mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin của bạn (tức là, kể từ ngày chúng tôi thực hiện yêu cầu không tham gia của bạn). Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không tham gia nhận thông báo liên quan đến tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi bạn những thông báo giao dịch và quản trị quan trọng, mà bạn không thể không tham gia.

Bạn có thể truy cập, thay đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách nào

Nếu áp dụng và bạn muốn xem lại, chỉnh sửa, cập nhật, hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp qua Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu rõ dưới đây trong phần LIÊN HỆ. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn ngay khi thấy hợp lý. Bạn cũng có thể truy cập Trang web để cập nhật hồ sơ trực tuyến của mình.

THỜI GIAN BẢO LƯU

Chúng tôi bảo lưu thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để hoàn thành các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian bảo lưu dài hơn hay nói cách khác là để hoàn thành một nghĩa vụ pháp lý.

SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trang web không hướng đến các cá nhân ở độ tuổi dưới 13 và chúng tôi yêu cầu các cá nhân này không cung cấp Thông tin Cá nhân thông qua Trang web.

CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI

Thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi có các đơn vị liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ, và bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách cung cấp chấp thuận cho chúng tôi (trong trường hợp được pháp luật yêu cầu), bạn đồng ý chuyển thông tin sang các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi có thể quy định cho các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác so với ở quốc gia của bạn.

THÔNG TIN NHẠY CẢM

Trừ khi chúng tôi đặc biệt yêu cầu hoặc mời bạn gửi, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi, và bạn không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hay tín ngưỡng , sức khỏe, lý lịch hình sự hoặc thành viên đảng phái khác) trên hoặc thông qua Trang web hoặc nói cách khác là gửi cho chúng tôi. Trong các trường hợp mà chúng tôi có thể yêu cầu hoặc mời bạn cung cấp thông tin nhạy cảm, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó khi có sự chấp thuận rõ ràng của bạn.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này. Vui lòng xem chú thích CẬP NHẬT LẦN CUỐI ở trên cùng của trang này để xem thời gian sửa đổi lần cuối của Chính sách Bảo mật này. Bất kỳ thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải Chính sách Bảo mật đã sửa đổi lên Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web kèm theo những thay đổi này nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua một trong các phương thức sau: Điện Thoại: JNTL Consumer Health (Vietnam) Co. Ltd /
18001583
Viết thư cho: Trung tâm Chăm sóc Khách hàng
JNTL Consumer Health (Vietnam) Co. Ltd
Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê
Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Back to Top