Skip to main content

Thông báo Pháp lý

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Cập nhật mới nhất: tháng 3 năm 2017

Website này được cung cấp dựa trên các "Điều Khoản Sử Dụng" sau đây và các điều chỉnh hoặc bổ sung Điều Khoản Sử Dụng đó (gọi chung là "Thỏa Thuận" này) do Công ty TNHH JNTL CONSUMER HEALTH (Việt Nam) hoặc một trong các công ty liên kết (gọi chung là "Chủ sở hữu Website", "chúng tôi") đăng tải tùy từng thời điểm. Khi bạn sử dụng Website này hoặc bất kỳ dịch vụ, nội dung nào được cung cấp qua Website [hoặc Phần mềm Di động], điều đó cấu thành sự đồng thuận của bạn trong việc bị ràng buộc pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận, chúng sẽ có hiệu lực thi hành như thể bạn đã ký kết Thỏa Thuận này. Nếu bạn không sẵn sàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận, chúng tôi yêu cầu bạn không truy cập hoặc sử dụng Website hay đăng tải, gửi đi bất kỳ nội dung nào lên website.

Đối tượng Mục tiêu của Website

Website này dành cho và hướng đến người cư trú tại Việt Nam. Website này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Điều khoản Miễn trừ

THÔNG TIN TRÊN WEBSITE, GỒM MỌI TƯ VẤN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỀU CHỈ CÓ MỤC ĐÍCH LÀ HỖ TRỢ CUNG CẤP KIẾN THỨC CHUNG. WEBSITE KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TƯ VẤN VỀ Y TẾ HAY CHĂM SÓC SỨC KHỎE, HOẶC KHÔNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN HAY TRỊ LIỆU Y TẾ CHO BẤT KỲ VẤN ĐỀ CÁ NHÂN NÀO. WEBSITE CŨNG KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH THAY THẾ CHO TƯ VẤN HOẶC DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN TỪ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỦ ĐIỀU KIỆN BIẾT RÕ VỀ THÔNG TIN CỦA RIÊNG BẠN. HÃY LUÔN TÌM ĐẾN BÁC SĨ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỨC KHỎE ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁC ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ VỀ BẤT KỲ TÌNH TRẠNG Y TẾ VÀ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU BẤT KỲ BIỆN PHÁP TRỊ LIỆU MỚI. VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE NÀY CÒN TÙY VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ BỔ SUNG VÀ CẢNH BÁO TRƯỚC CÓ THỂ XUẤT HIỆN XUYÊN SUỐT WEBSITE.
CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ HẬU QUẢ NÀO LIÊN QUAN TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP ĐẾN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HAY KHÔNG HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẠN DỰA VÀO CÁC THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC TƯ LIỆU KHÁC TRÊN WEBSITE. MẶC DÙ CHÚNG TÔI NỖ LỰC ĐỂ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE LUÔN CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH VÀ CẬP NHẬT, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO VÀ CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH HOẶC KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN TRÊN WEBSITE.

Quyền sở hữu

Bạn hiểu rằng Website này chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn đồng ý rằng Website là tài sản của Chủ Sở Hữu Website; bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung Website và rằng bạn không có quyền sử dụng nội dung Website theo cách nào khác với Điều Khoản Sử Dụng đã đề ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hay mất mát nào bạn gặp phải liên quan đến bất kỳ hành vi sử dụng Website cho bất kỳ mục đích công việc hoặc mục đích nào khác không được cho phép theo Điều Khoản Sử Dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định từ chối hoặc chấm dứt khả năng truy cập vào Website. Website được cung cấp miễn phí và trên cơ sở đó, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì hay hỗ trợ nào liên quan đến chúng và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát, thiệt hại nào bạn gặp phải do việc không bảo trì hay cập nhật Website.

Bạn không được sao chép, sửa đổi hay sử dụng lại Website, bất kỳ cập nhật nào của Website hoặc bất kỳ phần nào của Website bao gồm cả phần mềm tích hợp trong Website.

Bạn chỉ có thể dùng Website này cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn được trao quyềncó giới hạn, có thể huỷ ngang, không độc quyền, không được chuyển nhượng để xem, in ấn và chia sẻ nội dung lấy từ Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, miễn là bạn không gỡ bỏ hoặc che đậy thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác hiển thị trong nội dung. Bạn không được sao chép, in lại, chỉnh sửa, hiển thị, thực hiện, biên dịch, phát tán, phóng tác, phát sóng, truyền đạt tới công chúng bằng phương tiện viễn thông, lưu hành hoặc bán nội dung lấy từ Website theo bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cung cấp nó cho bất kỳ nguồn thương mại nào, kể các các website khác mà không có văn bản cấp phép từ Chủ Sở Hữu Website.

Ngoài ra, bạn cũng đồng ý: (i) không dùng Website này theo bất kỳ cách thức nào khiến Website dừng hoạt động, bị quá tải, tổn thất hay suy yếu, hoặc can thiệp vào việc sử dụng Website của người khác, gồm cả khả năng tham gia các hoạt động theo thời gian thực của bất kỳ người dùng nào khác thông qua Website này; (ii) không dùng bất kỳ robot, gián điệp hay bất kỳ thiết bị, quy trình hay phương tiện tự động nào khác để truy cập Website vì bất kỳ mục đích nào, gồm cả trích xuất, khai thác dữ liệu, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tư liệu nào trên Website này; (iii) không dùng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tư liệu nào trên Website này, hoặc tham gia vào bất kỳ mục đích trái phép nào mà không có văn bản đồng thuận từ trước từ Chủ sở hữu Website; (iv) không được bằng cách này hay cách khác dùng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào can thiệp vào hoạt động hoàn chỉnh của Website; hoặc (v) không được bằng cách này hay cách khác cố sức can thiệp vào hoạt động hoàn chỉnh của Website.

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền mà chúng tôi không nêu rõ là đã trao cho bạn.

Bảo mật và Đồng ý Sử dụng Dữ liệu

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Website, dù là qua thủ tục đăng ký hay cách nào khác, đều tuân theo Chính sách Bảo mật. Chính sách Bảo mật đề cập đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi, gồm cả các quyền có liên quan đến thông tin đó.

Giao tiếp Điện tử

Giao tiếp điện tử nghĩa là giao tiếp được thực hiện trên Website. Khi bạn giao tiếp với chúng tôi qua Website hoặc qua các hình thức phương tiện điện tử khác như email, đó cũng là giao tiếp điện tử. Bạn đồng ý là, tùy theo luật về quyền riêng tư trong nước, chúng tôi có thể tiến hành giao tiếp điện tử, và những giao tiếp này, cũng như các thông báo, tuyên bố, thỏa thuận và các nội dung giao tiếp điện tử khác, đều tương đương với giao tiếp bằng văn bản và sẽ có cùng hiệu lực như được lập bằng văn bản và được ký bởi bên gửi nội dung giao tiếp.

Nội dung Người dùng

Chúng tôi đang hoặc có thể sẽ tạo lập trong tương lai một số phương diện, chẳng hạn bảng tin nhắn và phòng chat bên trong Website nơi các thành viên có thể tải lên hoặc chia sẻ cảm nghĩ, nhận xét, đánh giá sản phẩm, đăng hình, video hay nội dung tương tự cho các thành viên khác (gọi chung là "Diễn Đàn"). Những Diễn Đàn này có thể chỉ dành cho thành viên có đăng ký trên Website. Nhằm đảm bảo các nội dung, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, thông điệp, bài viết, dữ liệu, thông tin và các tư liệu khác do người dùng đăng (gọi chung là "Nội Dung Người Dùng") có ích cho cả cộng đồng, chúng tôi thiết lập một số quy tắc để mọi người tuân thủ.

Ngoài ra, nếu một Diễn Đàn được cung cấp trong Website, Diễn Đàn có thể cho phép người dùng đăng câu hỏi và nhận giải đáp từ các chuyên gia do chúng tôi mời tham gia. Trong trường hợp áp dụng, các chuyên gia sẽ được chúng tôi trả thù lao để dành thời gian trả lời câu hỏi của thành viên, tuy nhiên các ý kiến của họ là ý kiến cá nhân. Chúng tôi chỉ cung cấp cơ hội tiếp cận các chuyên gia và lời khuyên của họ trong Diễn Đàn vì mục đích duy nhất là tư vấn và thông tin đến các thành viên Website.

Chính sách của chúng tôi đối với Website này là xem xét Nội Dung Người Dùng, trong chừng mực thực tế cho phép, trước hoặc sau khi Nội Dung Người Dùng đó được đăng tải. Thủ tục tiền xét duyệt có nghĩa là Nội Dung Người Dùng sẽ không được đăng trên Diễn Đàn và thành viên Website không tiếp cận hay xem được cho đến khi chúng tôi đã xem xét và nhận thấy Nội Dung Người Dùng phù hợp để đăng lên Diễn Đàn. Quy trình này cũng có nghĩa là Nội Dung Người Dùng gửi đến để đăng sẽ không được đăng theo thời gian thực và có thể sẽ không được phép đăng nếu chúng tôi nhận thấy nó không phù hợp cho Website. Thủ tục hậu xét duyệt có nghĩa là Nội Dung Người Dùng sẽ được chúng tôi xem xét sau khi đã đăng lên Website. Khi hậu xét duyệt, Nội Dung Người Dùng nào mà Chủ Sở Hữu Website nhận thấy không tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng hoặc bằng cách nào đó không phù hợp với Website sẽ bị loại bỏ khỏi Website mà không thông báo cho Người Dùng.

Nội dung Người dùng bắt buộc phải phù hợp cho Diễn đàn.  Không có giới hạn nào về lý do vì sao Nội dung Người dùng có thể bị chúng tôi bác bỏ, chúng tôi có quyền từ chối, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào không tuân thủ bất kỳ Quy tắc Cộng đồng nào mà chúng tôi đề ra, và bạn phải đọc quy tắc này trước khi đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào lên Website.
Khi gửi đi Nội Dung Người Dùng để đăng lên Diễn Đàn, bạn cũng (1) xác nhận rằng bạn có quyền đăng hoặc truyền tải Nội Dung Người Dùng; (2) đồng ý rằng chỉ có bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ Nội Dung Người Dùng mà bạn gửi để đăng; và (3) trao cho Chủ Sở Hữu Website và các đơn vị liên kết quyền và giấy phép sử dụng toàn cầu không hủy ngang, không độc quyền, vĩnh viễn, có thể cấp phép lại đầy đủ, có thể chuyển nhượng và miễn phí bản quyền, Nội Dung Người Dùng của bạn trên Website dưới bất kỳ hình thức nào và trên các Website khác bất kỳ do Chủ Sở Hữu Website hay đơn vị liên kết sở hữu hay vận hành (cũng như trên bất kỳ trang mạng xã hội nào gắn liền với Chủ Sở Hữu Website hoặc đơn vị liên kết).

Chúng tôi có toàn quyền dùng bất kỳ ý tưởng, phương thức hay kỹ thuật nào chứa trong hay được rút ra từ bất kỳ Nội dung Người dùng nào cho bất kỳ mục đích nào, gồm triển khai, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Do đó, vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất hay tư liệu nào bạn muốn giữ kín hoặc bạn muốn nhận thù lao từ chúng.  Bạn sẽ không đặt ra bất kỳ đòi hỏi nào chống lại chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hay không sử dụng Nội dung Người dùng. Khi gửi đi Nội Dung Người Dùng, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ sử dụng, hiển thị và công bố tên, ảnh, giọng nói, phần trình diễn, thông tin tiểu sử và/hoặc tuyên bố của bạn đến toàn thế giới trong thời gian vĩnh viễn trên Website hay trên bất kỳ Website liên kết hoặc tiếp nối nào hoặc trên các kênh mạng xã hội do chúng tôi hoặc đơn vị liên kết sở hữu hoặc vận hành. Nếu chúng tôi vận dụng bất kỳ quyền nào trong số các quyền này, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự cân nhắc, thanh toán, thông báo hay ghi nhận đóng góp nào, cũng không có bất kỳ quyền phê duyệt nào đối với cách thức Chủ Sở Hữu Website vận dụng chúng.

Bạn công nhận rằng Diễn đàn là nơi đăng tải ý kiến và quan điểm của các người dùng khác.  Bạn cũng công nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm nào đối với tính chính xác của bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Website.  Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả Nội dung Người dùng hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đăng Nội dung.  Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ xem xét và cân nhắc mọi rủi ro gắn liền với việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, kể cả việc trông cậy vào tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc hữu dụng của Nội dung Người dùng đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn vào bất kỳ lúc nào khả năng bạn có thể tải lên Nội dung Người dùng và/hoặc khả năng truy cập Nội dung Người dùng, có thể có thông báo hoặc không, tùy theo quyết định của chúng tôi.  Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay với bất kỳ bên thứ ba nào về việc đình chỉ hoặc chấm dứt sự chấp thuận đối với Nội dung Người dùng.

Cần nhớ là tất cả Nội dung Người dùng bạn gửi lên Website bằng thiết bị di động sẽ được lưu trong thiết bị di động đó.  Khả năng bảo mật và an toàn của thiết bị di động, cũng như thông tin và tư liệu chứa trong đó, và bất kỳ mật khẩu nào bạn dùng trên thiết bị và để truy cập Website hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

Lưu trữ Nội dung Người dùng

Chúng tôi có quyền đặt ra dung lượng tối đa để lưu Nội dung Người dùng trên Website. Chúng tôi không nhận trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hay tổn thất nào bạn có thể gặp phải do việc xóa bỏ hay không lưu bất kỳ thông điệp, nội dung truyền thông nào hoặc Nội dung Người dùng khác liên quan đến việc duy trì dung lượng lưu trữ tối đa.

Điều khoản Bổ sung

Điều khoản bổ sung có thể chi phối một số tính năng hoặc nội dung trên Website, như ưu đãi, rút thăm nhận quà, các cuộc thi và bốc thăm trúng thưởng.  Khi tham gia bất kỳ hoạt động nào trên Website có sự chi phối của điều khoản bổ sung, như rút thăm nhận quà, cuộc thi hay bốc thăm trúng thưởng với Thể lệ Chính thức, bạn đồng ý là bạn sẽ tuân theo những điều khoản bổ sung đó bên cạnh Điều khoản Sử dụng..

Miễn trừ các Đảm bảo liên quan đến việc Sử dụng Website

WEBSITE ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ TRÊN CƠ SỞ "SẴN CÓ". TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG VĂN BẢN NÀY, TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, CHỦ SỞ HỮU WEBSITE TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI ĐẢM BẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ LÀ NÊU RÕ, THEO PHÁP LUẬT HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

CHỦ SỞ HỮU WEBSITE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ VIỆC WEBSITE CÓ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC QUÁ TRÌNH TRUY CẬP WEBSITE KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG BỊ LỖI HOẶC NẾU CÓ KHIẾM KHUYẾT THÌ SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. CHỦ SỞ HỮU WEBSITE KHÔNG ĐƯA RA ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI HỆ QUẢ CÓ THỂ CÓ TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC ĐỐI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG HAY TÍNH TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO LẤY TỪ WEBSITE.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI DÙNG BẤT KỲ TƯ LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU NÀO TẢI VỀ HOẶC BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LẤY ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE, VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA MÌNH HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI VỀ TƯ LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU NHƯ VẬY.

BẤT KỲ HƯỚNG DẪN HAY THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE HAY THÔNG QUA WEBSITE, ĐỀU KHÔNG CẤU THÀNH NÊN BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG VĂN BẢN NÀY.

Giới hạn Trách nhiệm

BẠN HOÀN TOÀN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO, THÌ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VÀ BẤT KỲ GIẢM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ NHIỆM HAY ĐẠI DIỆN NÀO KHÁC CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO, DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, CÓ TÍNH HỆ QUẢ, BỊ PHẠT HAY LÀM TRẦM TRỌNG THÊM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THU NHẬP, TIẾT KIỆM HAY LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, MẤT THIỆN CHÍ, CHI PHÍ MUA DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY CÓ TÍNH HỆ QUẢ NÀO KHÁC, DÙ LÀ NGUYÊN NHÂN NÀO; VÀ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ LÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT (GỒM BẤT CẨN VÀ TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT), HOẶC BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LÀ HỆ QUẢ TỪ (1) VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC WEBSITE; (2) CHI PHÍ MUA DỊCH VỤ, MẶT HÀNG HAY WEBSITE THAY THẾ; (3) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC BIẾN ĐỔI THÔNG ĐIỆP TRUYỀN ĐẠT HOẶC DỮ LIỆU (GỒM CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN); (4) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA BẤT KỲ TRÊN WEBSITE; HOẶC (5) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO HAY KHÔNG VỀ KHẢ NĂNG CÓ NHỮNG TỔN THẤT NHƯ THẾ VÀ DÙ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÓ GIỚI HẠN NÀO. ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀY SẼ ÁP DỤNG ĐẾN CHỪNG MỰC CHO PHÉP TỐI ĐA BỞI LUẬT ÁP DỤNG.

Thông báo Thương hiệu

Thương hiệu và nhãn hiệu hiển thị trên Website này là tài sản của Chủ Sở Hữu Website, các đơn vị liên kết hoặc chủ sở hữu bên thứ ba. Bạn không được dùng hay hiển thị bất kỳ thương hiệu hay biểu tượng dịch vụ nào thuộc Chủ Sở Hữu Website khi chưa có văn bản đồng thuận từ trước của chúng tôi. Bạn không được dùng hay hiển thị bất kỳ thương hiệu hay biểu tượng dịch vụ nào khác trình bày trên Website này khi chưa được phép của các chủ sở hữu.

Chỉnh sửa hoặc Đình chỉ Website

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để Website luôn sẵn có cho người dùng, nhưng tùy thời điểm chúng tôi có thể can thiệp, giới hạn truy cập, chỉnh sửa hay ngưng hoạt động toàn bộ hay một phần Website tạm thời hay vĩnh viễn mà không thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay mất mát nào bạn có thể gặp phải do hệ quả của những động thái này.

Chấm dứt

Vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi có thể chấm dứt quyền sử dụng hay truy cập Website của bạn và có thể xóa bất kỳ hay toàn bộ Nội dung Người dùng mà không thông báo trước nếu chúng tôi có lý do hợp lý, gồm lý do bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng và Quy tắc Cộng đồng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay mất mát nào bạn có thể gặp phải do hệ quả của việc chấm dứt quyền sử dụng Website của bạn trong những tình huống này. Trường hợp bị chấm dứt, bạn buộc phải ngưng sử dụng Website và bạn đồng ý rằng các điều khoản của Thỏa thuận về Quyền sở hữu, Thông báo Thương hiệu, Bồi thường, Miễn trừ hoặc Đảm bảo, Giới hạn Trách nhiệm và Luật áp dụng sẽ tiếp tục tồn tại bất kể sự chấm dứt đó.

Liên kết đến website bên thứ ba

Website này có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các website bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ với mục địch tạo thuận lợi cho bạn. Không có sự chứng thực nào cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay thông tin của bên thứ ba được thể hiện hay ngụ ý qua bất kỳ thông tin, tư liệu hay nội dung nào của bất kỳ bên thứ ba nào chứa trong, được nhắc đến, bao gồm hay liên kết từ hoặc đến Website này. Bất kỳ thông tin, dữ liệu, ý kiến, đề xuất, sản phẩm hay dịch vụ nào nào do bên thứ ba cung cấp qua các liên kết đến website của họ hay bằng cách nào đó sẵn có trên website của họ đều thuộc về các bên thứ ba đó và không phải của Chủ Sở Hữu Website. Việc bạn sử dụng các website bên thứ ba đó tùy vào điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các website đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không truy cứu Chủ Sở Hữu Website, các đơn vị liên kết và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc các đại diện khác của họ về tất cả đòi hỏi, trách nhiệm, thiệt hại và phí tổn, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ chi phí kiện tụng phát sinh từ hay liên quan đến (a) việc bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này; (b) việc bạn sử dụng Website này bao gồm truyền phát không giới hạn hoặc đăng thông tin hoặc tư liệu của bạn trên Website; và (c) bất kỳ đòi hỏi hay cáo buộc nào từ bên thứ ba bất kỳ rằng Nội Dung Người Dùng của bạn xâm phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ hoặc quyền tài sản khác hoặc quyền bảo mật.

Chỉnh sửa Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng tùy thời điểm, bằng cách cập nhật Điều khoản Sử dụng trên Website này, và nêu rõ ngày phiên bản Điều khoản Sử dụng mới bắt đầu có hiệu lực.  Ngày "Chỉnh sửa Mới nhất" phía trên Điều khoản Sử dụng này sẽ cho biết những thay đổi sau cùng được thực hiện khi nào. Khi bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi chúng tôi đã đăng phiên bản Điều khoản Sử dụng mới, có nghĩa là bạn chấp thuận những thay đổi đó.  Vì thế, mỗi khi truy cập Website này, bạn nên kiểm tra xem có phiên bản Thỏa thuận mới hay không.

Thông tin Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng hay Website, bạn có thể liên hệ chúng tôi theo như chỉ dẫn trong Chính sách Bảo mật hoặc đến mục "Liên hệ" trong Website.

Tính riêng rẽ của Thỏa Thuận

Trường hợp bất kỳ mục nào trong Điều Khoản Sử Dụng này trở nên bất hợp pháp, mất giá trị, mất hiệu lực hoặc không thể thi hành, mục đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều Khoản Sử Dụng và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Duy trì hiệu lực

Tất cả các Đề mục đều tiếp tục duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt quyền sử dụng Website.

Luật áp dụng và Quyền tài phán

Thông tin trên Website được thiết kế cho công dân Việt Nam sử dụng. Các nước khác có những điều luật, quy định hoặc phương thức hoạt động y tế khác với Việt Nam. Thỏa thuận này và việc giải quyết các tranh chấp bất kỳ liên quan đến Thỏa thuận, Website hoặc các hạng mục mua qua Website và bất kỳ nghĩa vụ phi hợp đồng nào xuất phát từ hoặc liên quan đến những Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được chi phối và diễn giải theo luật pháp Việt Nam, bất kể mâu thuẫn về luật giữa các nước nếu có. Bất kỳ động thái tố tụng nào giữa Chủ Sở Hữu Website và bạn liên quan đến Thỏa Thuận sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam, và bạn đồng ý thẩm quyền xét xử riêng rẽ và duy nhất của những tòa án này.

Back to Top