Skip to main content

RULE OF ACTIVITIES – JOHNSON’S COTTONTOUCH PREBIOTICS SAMPLES

Nội quy và điều kiện tham gia hoạt động “JOHNSON’S COTTONTOUCH MẪU THỬ PREBIOTICS”

Bạn có thể tham gia các hoạt động này bằng cách đăng ký và điền thông tin cá nhân của mình thông qua trang web www.johnsonsbaby.com.vn/cottontouch_prebiotics_mauthu

  1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho cả nước

  2. Thời gian tham gia: Từ ngày 19/9/2021 cho đến khi đủ số lượng người đăng ký, form sẽ tự động đóng và thông báo khi bạn gửi đi. Số lượng có hạn nên nhanh chân lên bạn nhé

  3. Đối tượng áp dụng: Phụ huynh có trẻ nhỏ dưới 10 tuổi.

  4. Bạn được yêu cầu đăng ký và điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình thông qua liên kết này   www.johnsonsbaby.com.vn/cottontouch_prebiotics_mauthu

  5. Công ty sẽ chuyển sản phẩm cho bạn theo địa chỉ đăng kí trong form đăng kí trong vòng 90 ngày hoặc hơn tùy vào đường bưu điện sau khi thông báo. 

  6. Mẫu dùng thử không có giá trị quy đổi thành tiền hay hiện vật khác.

  7. Công ty có quyền thay đổi các điều kiện và/ hoặc hủy bỏ hoặc toàn bộ hoặc một phần các chi tiết của sự kiện này mà không cần thông báo trước.

  8. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Quyết định của công ty là quyết định cuối cùng.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để tham gia vào các hoạt động cho trang web này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý và lưu giữ ở bên ngoài thị trường mà bạn cư trú và bởi nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với chúng tôi.

Khi bạn cho phép chúng tôi bằng cách đăng ký và tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những cập nhật các sản phẩm và thông tin khuyến mãi cho các sản phẩm khác nhau thông qua thư, sms hoặc e-mail. Bạn có thể rút quyền sử dụng thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi hoặc cập nhật thông tin của bạn trên trang web. Bạn không được phép yêu cầu truy cập hệ thống thông tin dữ liệu của chúng tôi trừ khi được pháp luật cho phép

Bạn có thể tìm hiểu thông tin về việc hủy bỏ quyền tham gia hoặc tham khảo về chính sách bảo mật quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi tại ĐÂY

Bằng cách nhấn vào nút “Gửi”, bạn xác nhận rằng “Bạn muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi qua thư từ, email hoặc SMS”.

 
Back to Top