Skip to main content

Nội quy và điều kiện tham gia hoạt động “Khám phá bộ toolkit JOHNSON’S COTTONTOUCH với PREBIOTICS

Nội quy và điều kiện tham gia hoạt động “Khám phá bộ toolkit JOHNSON’S COTTONTOUCH với PREBIOTICS

Anh/chị có thể tham gia các hoạt động này bằng cách đăng ký và điền thông tin cá nhân của mình thông qua trang web www.johnsonsbaby.com.vn/cottontouch_prebiotics_mauthu_hcp

  1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho cả nước
  2. Thời gian tham gia: Từ ngày 19/9/2021 cho đến khi đủ số lượng người đăng ký, form sẽ tự động đóng và thông báo khi anh/chị gửi đi. Số lượng có hạn nên nhanh chân lên anh/chị nhé
  3. Đối tượng áp dụng: Dược sĩ nhà thuốc, bác sĩ các chuyên khoa Sản khoa, Nhi Khoa và Da Liễu.
  4. Anh/chị được yêu cầu đăng ký và điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình thông qua liên kết này   www.johnsonsbaby.com.vn/cottontouch_prebiotics_mauthu_hcp
  5. Công ty sẽ chuyển sản phẩm cho Anh/chị theo địa chỉ đăng kí trong form đăng kí trong vòng 90 ngày hoặc hơn tùy vào đường bưu điện sau khi thông báo.
  6. Bộ toolkit không có giá trị quy đổi thành tiền hay hiện vật khác.
  7. Công ty có quyền thay đổi các điều kiện và/ hoặc hủy bỏ hoặc toàn bộ hoặc một phần các chi tiết của sự kiện này mà không cần thông báo trước.
  8. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Quyết định của công ty là quyết định cuối cùng.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của anh/chị để tham gia vào các hoạt động cho trang web này. Thông tin cá nhân của anh/chị sẽ được xử lý và lưu giữ ở bên ngoài thị trường mà anh/chị cư trú và bởi nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với chúng tôi.

Khi anh/chị cho phép chúng tôi bằng cách đăng ký và tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho anh/chị những cập nhật các sản phẩm và thông tin khuyến mãi cho các sản phẩm khác nhau thông qua thư, sms hoặc e-mail. Anh/chị có thể rút quyền sử dụng thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi hoặc cập nhật thông tin của anh/chị trên trang web. Anh/chị không được phép yêu cầu truy cập hệ thống thông tin dữ liệu của chúng tôi trừ khi được pháp luật cho phép

Anh/chị có thể tìm hiểu thông tin về việc hủy bỏ quyền tham gia hoặc tham khảo về chính sách bảo mật quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi tại ĐÂY

Bằng cách nhấn vào nút “Gửi”, anh/chị xác nhận rằng “anh/chị muốn nhận thông tin khoa học, các chương trình đào tạo và thông tin tiếp thị từ chúng tôi qua thư từ, email hoặc SMS”.

Back to Top