Skip to main content

JB VN 1PD form

kv_adapt.jpg

Tháng
Năm
e.g 0906657468
Tháng
Năm

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để tham gia vào các hoạt động cho trang web này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý và lưu giữ ở bên ngoài quốc gia mà bạn cư trú và bởi nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với chúng tôi.


Khi bạn cho phép chúng tôi bằng cách đăng ký và tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những cập nhật các sản phẩm và thông tin khuyến mãi cho các sản phẩm khác nhau thông qua thư, sms hoặc e-mail. Bạn có thể rút quyền sử dụng thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi hoặc cập nhật thông tin của bạn trên trang web. Bạn không được phép yêu cầu truy cập hệ thống thông tin dữ liệu của chúng tôi trừ khi được pháp luật cho phép


Bạn có thể tìm hiểu thông tin về việc hủy bỏ quyền tham gia hoặc tham khảo về chính sách bảo mật quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi tại ĐÂY


Bằng cách nhấn vào nút “Gửi”, bạn xác nhận rằng “Bạn muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi qua thư từ, email hoặc SMS”.

Back to Top