Skip to main content

GIẢM 50K SỮA TẮM GỘI JOHNSON’S SỢI BÔNG COTTONTOUCH TRÊN SHOPEE

Tháng
Năm
e.g 01237865212
Tháng
Năm
Tháng
Năm
Tháng
Năm


Nội quy và điều kiện tham gia hoạt động “GIẢM 50K SỮA TẮM GỘI JOHNSON’S SỢI BÔNG COTTONTOUCH TRÊN SHOPEE”


Bạn có thể tham gia hoạt động này bằng cách đăng ký và điền thông tin cá nhân của mình thông qua trang web www.johnsonsbaby.com.vn/suatamgoicottontouch_soibong_magiamgia  và thu thập mã giảm giá của mình sau khi điền thông tin.


  1. Phạm vi áp dụng: Tất cả các tỉnh thành
  2. Thời gian tham gia: Từ ngày 19/4/2021 (12:00AM).
  3. Bạn được yêu cầu đăng ký và điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình thông qua liên kết này www.johnsonsbaby.com.vn/suatamgoicottontouch_soibong_magiamgia
  4. Mã giảm giá sẽ được hiển thị ngay sau khi bạn điền đầy đủ và gửi thông tin. Nhấp vào liên kết http://bit.ly/shopee-JohnsonCottonTouch và nhập mã để được giảm giá 50K.
  5. Lưu ý: Mã giảm giá sẽ không còn hiệu lực nếu lượt quy đổi trên Shopee đạt đến mức giới hạn tối đa.
  6. Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền hay hiện vật khác.
  7. Công ty có quyền thay đổi các điều kiện và/ hoặc hủy bỏ hoặc toàn bộ hoặc một phần các chi tiết của sự kiện này mà không cần thông báo trước.
  8. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Quyết định của công ty là quyết định cuối cùng.


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để tham gia vào các hoạt động cho trang web này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý và lưu giữ ở bên ngoài quốc gia mà bạn cư trú và bởi nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với chúng tôi.


Khi bạn cho phép chúng tôi bằng cách đăng ký và tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những cập nhật các sản phẩm và thông tin khuyến mãi cho các sản phẩm khác nhau thông qua thư, sms hoặc e-mail. Bạn có thể rút quyền sử dụng thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi hoặc cập nhật thông tin của bạn trên trang web. Bạn không được phép yêu cầu truy cập hệ thống thông tin dữ liệu của chúng tôi trừ khi được pháp luật cho phép


Bạn có thể tìm hiểu thông tin về việc hủy bỏ quyền tham gia hoặc tham khảo về chính sách bảo mật quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi tại ĐÂY


Bằng cách nhấn vào nút “Gửi”, bạn xác nhận rằng “Bạn muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi qua thư từ, email hoặc SMS”.


Back to Top